دیالوگ هام (عکاسباشی )

عکس های قدیمی ، دیالوگ فیلم و ...

سعدی

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرومایگان خوردن.«سعدی»

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 شهریور 1392 ساعت 23:49 | نویسنده: حسین و | چاپ مطلب 0 نظر

مالکوم ایکس

اگر آمادگی قربانی شدن برایش را ندارید، کلمه 'آزادی' را از فهرست واژگان‌تان بردارید.
مالکوم ایکس
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 24 مرداد 1392 ساعت 00:01 | نویسنده: حسین و | چاپ مطلب 0 نظر

نیچه

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها....از کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی میخواند نباید هراسید...باید از کسی هراسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد...
نیچه


تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 23:59 | نویسنده: حسین و | چاپ مطلب 0 نظر

سقراط

پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند: بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟
پاسخ داد:
بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مقام آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم : ای دوستان چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع کردن ثروت و سیم و طلا می گذرانید در حالیکه آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان که مجبور خواهید شد ثروت خود را برای آنها باقی بگذارید, همت نمی گمارید؟
تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 23:58 | نویسنده: حسین و | چاپ مطلب 0 نظر

دین

هر دینی مانند یک فانتزی است برای دیگران، اما برای معتقدین آن، حقیقت مقدس مطلق است.
ایزاک آسیموف
تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 23:56 | نویسنده: حسین و | چاپ مطلب 0 نظر

آزادی

آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی؛ آزادی یادگرفتنی است.

مهدی بازرگان


تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 23:55 | نویسنده: حسین و | چاپ مطلب 0 نظر

حافظ

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم
از دل تنگ گنهکار برآرم آهی
کاتش اندر گنه آدم و حوا فکنم
مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست
میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم
بند برقع بگشاای مه فرخنده لقا
تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم
خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست
عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم
جرعه جام برین تخت روان افشانم
غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم
حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم؟تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 23:52 | نویسنده: حسین و | چاپ مطلب 0 نظر

دکترشریعتی و موسیقی

نظردکترشریعتی درموردموسیقی :

ای کسی که می گویی « غنا» حرام است ،

اصلا تو می فهمی « غنا » چیست ؟

اصلا تو این را که این موزیک حماسی است

یا ملی است یا علمی است ، تشخیص می دهی ؟!

موسیقی هزار شعبه دارد ، تاریخ دارد ، نقش های گوناگون دارد ،

بنابراین وقتی که تو فتوا می دهی « حرام است » ، هیچکس گوش نمی کند ؛ برای اینکه تو نمی فهمی که چیست !

تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 23:51 | نویسنده: حسین و | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 18 )
   1      2     3   >>
صفحات